About

Thính Pháp Âm – Nơi chia sẻ các video Phật giáo

Tại Đây quí vị có thể Xem hàng ngàn video giảng pháp, nghe giảng online của các giảng sư nổi tiếng, nhạc Phật giáo, phim Phật giáo tốc độ nhanh