Bài thuyết giảng – Đạo Phật Có Mê Tín Không?

  0
  749

  Mê tín là u mê không hiểu biết chân chính, tin những điều không đúng sự thật, tin mù quáng; phần nhiều là những việc về tinh thần, nhưng cũng ảnh hưởng về vật chất, mê lầm tưởng đó là sự thực; từ sự tin sai lầm đưa tới nói năng hành động sai lầm. Như tin bà đồng bà cốt, tin bói quẻ, tin thầy bùa thầy chú, v.v…, những loại tin này không có một chút căn bản, không thể chứng minh được, nên được liệt vào hạng mê tín dị đoan.

  Mời quý vị cùng lắng lòng xem – Đạo Phật Có Mê Tín Không
  Nguồn : youtube

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here