BÁT VỊ BỒ TÁT phổ biến trong Phật giáo

Khi nhắc đến Bồ tát thì hầu như Phật tử nào cũng nghĩ ngay đến Quan Thế Âm, vị Bồ tát cứu khổ cứu nạn chúng sinh với lòng từ bi vĩ đại.

Tuy nhiên, trong Phật giáo còn rất nhiều vị Bồ tát khác tượng trưng cho nhiều phẩm chất cao quý của bậc giác ngộ.

Trong chương trình này, chúng tôi muốn giới thiệu tên gọi, danh hiệu và hình tượng của các vị Bồ tát phổ biến trong Phật giáo mà có lẽ mọi người đã từng gặp, đảnh lễ nhưng chưa có dịp hiểu rõ về họ.

1. Bồ tát Quan Thế Âm – Avalokiteśvara Bodhisattva
2. Bồ tát Đại Thế Chí – Mahāsthāmaprāpta bodhisattva
3. Bồ tát Địa Tạng Vương – Kṣitigarbha Bodhisattva
4. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi – Mañjuśrī
5. Bồ tát Kim Cương Thủ – Vajrapāṇi Bodhisattva
6. Bồ tát Trừ Cái Chướng – Sarvanivāraṇaviṣkambhin
7. Bồ tát Phổ Hiền – Samantabhadra
8. Bồ tát Hư Không Tạng – Ākāśagarbha

0:00 Giới thiệu
0:42 Bồ tát Quán Thế Âm
3:19 Bồ tát Đại Thế Chí
5:33 Bồ tát Địa Tạng Vương
7:51 Bồ tát Văn Thù Sư Lợi
9:02 Bồ tát Kim Cương Thủ
12:30 Bồ tát Trừ Cái Chướng
14:40 Bồ tát Phổ Hiền
16:50 Bồ tát Hư Không Tạng

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

#Phật #BồTát #PhổBiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *