Chúng ta sống nay chết mai mà sao cứ lo hơn thua tranh giành

Chúng ta sống nay chết mai, có biết được đâu mà cứ lo hơn thua tranh giành, lo làm cái này cái kia đủ thứ, lo lắng canh cánh ngày đêm, tranh cãi giận hờn thù hận.

Nếu bây giờ không lo, tới lúc đó không biết phải làm sao???

Đời người chóng qua như ánh nắng chiều tà
Mạng người sớm hết như hơi thở vào ra
Sao cứ để tâm tư trăm mối,
Ý khởi ngàn đầu,
Quay cuồng với âu lo tiếc nuối,
Đem não phiền cột buộc thân tâm.
Chi bằng dốc lòng chí thành tĩnh tâm niệm Phật
Cho Tâm Thanh Ý Tịnh,
Bặt mối vọng tình,
Dứt đường vọng tưởng,
Một bước thẳng tuốt lên bờ Giải Thoát !!!

Cho nên chúng ta sống nay chết mai, có biết được đâu mà cứ lo hơn thua tranh giành, lo làm cái này cái kia đủ thứ, lo lắng canh cánh ngày đêm, tranh cãi giận hờn thù hận. Tham sân si mạn nghi Tà Kiến đủ hết… Cố làm việc ác để kiếm thật nhiều tiền, để rồi khi chết xuống địa ngục. Ba bốn tấn vàng cũng xuống dưới, chứ 3 hay 4 số 9999 cũng chẳng thể thoát đi đâu…

Người tu khi chết miệng há hốc, da tái, nhìn vào không có sự an lạc… hoặc tệ thì cũng phải giống như đang ngủ và da dẻ phải hồng hào mới được về cõi lành. Còn chứng đắc cao và được vãng sinh thì phải như Ngài Giác Khang hoặc biết trước ngày giờ chết ít nhất 1 tuần…

Đặc biệt ở ngoài bắc, có nhiều người ngay lúc giờ chết có ma quỷ nhập vào. Dù được hộ niệm, nên thân thể mềm mà rờ thì chỉ nóng phần bụng, hay phần chấn thủy thôi, nên đừng nghĩ là họ được vãng sinh Cực Lạc. Phải nóng ở đầu mới nói chuyện vãng sinh khi được hộ niệm!!! (Muốn hiểu rõ thì đi nghe Ngài Giác Khang giảng thôi)

Cho dù bình thường nổi tiếng ầm ầm cũng không có giá trị gì lắm. Quan trọng là lúc đó viên tịch hay là chết thôi. Nếu chết thì coi như cả đời tu bị “thúi hẻo”…

Chúng ta tu sao, mà khi chết được nét mặt và thần sắc như Ngài Giác Khang là quá tốt rồi… Trường hợp Tử Kim Thi toàn thân thành màu tím thì chỉ có chư Đại Bồ Tát hoặc chư Phật tái lai mới được như vậy mà thôi… (Cái gì khó quá chúng ta bỏ qua đi).

TÓM LẠI AI MÀ NGÀY NÀO CŨNG LO CHUẨN BỊ CHO NGÀY CHẾT, THÌ SẼ RÁNG LO NIỆM PHẬT VÀ TRONG ĐỜI CHUYỆN GÌ XẢY RA CŨNG CHẲNG QUÁ MUỘN PHIỀN, ĐAU BUỒN NỮA. BỞI VÌ SỐNG CHẾT CÒN CHƯA BIẾT KHI NÀO LỰA LÀ…!!!

Tâm Hướng Phật!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *