CÓ 16 HAY 18 VỊ LA HÁN? SỰ TÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÁC LA HÁN TRONG PHẬT GIÁO

Về mặt ý nghĩa, La Hán có thể coi là Vô Cực Quả hoặc Giải Vô Học Quả, biểu thị đã đạt tới cực điểm, học hết mọi thứ, không có gì không thể học rồi. Trong Phật giáo La Hán có ba ý nghĩa là Sát Tặc, Ứng Cung và Vô Sanh.

Các vị La Hán xuất hiện khá sớm, chủ yếu là căn cứ vào sáng tác “Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La sở thuyết pháp trú ký” của Đường Đại Huyền Trang. Trong đó đề cập 16 vị La Hán là đệ tử được Phật cử ở lại nhân gian, không vào cõi Niết Bàn, được chúng sinh cung dưỡng để bảo vệ Phật hiệu.

Khi thuyết về 18 vị La Hán hưng khởi, người ta lý giải ý nghĩa của con số 18 là vì số 9 là số may mắn, bội số của 9 là 18 cũng là một con số rất tốt lành. Vì thế nên có 18 vị La Hán chứ không phải 16 vị.

Thực chất, mọi con số trong Phật giáo đều chỉ mang tính chất ước lệ tương trưng, hầu như không có căn cứ chính xác.

Qua các thời kì, nhiều dị bản về 18 vị La Hán xuất hiện, lưu truyền và được bổ sung nên tên gọi cùng sự tích, vị trí xuất hiện của các vị không đồng nhất. Ghi chép sớm nhất về 18 vị La Hán là của Tô Đông Pha người Bắc Tống, Trung Quốc. Tô gia chuyên tâm hướng Phật, quy về làm đệ tử cửa Phật, cùng với một vị đại sư vẽ ra Thập Bát La Hán thư, sau này lần lượt có nhiều sự thay đổi, bổ sung, thêm bớt hoán vị nhưng quy chung lại vẫn là cốt lõi tinh thần từ tác phẩm này.

Hình tượng 18 vị La Hán trong Phật giáo:
1. Tân Đầu Lô Tôn Giả – Tọa Lộc La Hán
2. Già La Già Phạt Tha Tôn Giả – Khánh Hỷ La Hán
3. Già Nặc Già Bạt Ly Noa Đóc Tôn Giả – Cử Bát La Hán
4. Tô Tần Đà Tôn Giả – Thác Tháp La Hán
5. Nặc Cự La Tôn Giả – Tĩnh Tọa La Hán
6. Bạt Đà La Tôn Giả – Quá Giang La Hán
7. Già Lý Già Tôn Giả – Kỵ Tượng La Hán
8. Đốc La Phật Đa La Tôn Giả – Tiếu Sư La Hán
9. Tuất Bác Già Tôn Giả – Khai Tâm La Hán
10. Bán Thác Già Tôn Giả – Thám Thủ La Hán
11. Hầu La Tôn Giả – Trầm Tư La Hán
12. Na Già Tê Na Tôn Giả – Khoái Nhĩ La Hán
13. Yết Đà Tôn Giả – Bố Đại La Hán
14. Phạt Na Bà Tư Tôn Giả – Ba Tiêu La Hán
15. A Thị Đa Tôn Giả – Trường Mi La Hán
16. Chú Đồ Thác Già Tôn Giả – Kháng Môn La Hán
17. Già Diệp Tôn Giả – Hàng Long La Hán
18. Di Lặc Tôn Giả – Phục Hổ La Hán

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *