dao-nghia-vo-chong-2

Love- Tranh của danh họa Vũ Cao Đàm.
Love- Tranh của danh họa Vũ Cao Đàm.
Việc sẻ chia trách nhiệm trong việc nuôi con, dạy con, chứng tỏ sự trưởng thành lớn của người chồng. Việc bảo hộ con trẻ luôn được Đức Phật chú trọng, quan tâm.

Được quan tâm nhiều