dao-nghia-vo-chong-3

Love- Tranh của danh họa Vũ Cao Đàm.
Một gia đình thực sự hạnh phúc khi cả người vợ và chồng đều thực sự rộng rãi, không đắn đo quá nhiều đối với những việc chi tiêu cần thiết cũng như các việc thiện cần phải làm trước mắt. (Tranh của Vũ Cao Đàm)
Kinh ghi: Săn sóc giúp đỡ chồng/ Như mẹ chăm sóc con/ Tài sản chồng cất chứa/ Biết hộ trì gìn giữ/ Hạng người vợ như vậy/ Ðược gọi vợ như mẹ. (Tranh Lê Thị Lựu)

Được quan tâm nhiều