dao-nghia-vo-chong-4

Love- Tranh của danh họa Vũ Cao Đàm.
Việc sẻ chia trách nhiệm trong việc nuôi con, dạy con, chứng tỏ sự trưởng thành lớn của người chồng. Việc bảo hộ con trẻ luôn được Đức Phật chú trọng, quan tâm.
Hãy đối xử với chồng như những ngày đầu tiên gặp nhau. Nếu giữ được tâm thế ấy, thì đời này rơi vào tầm tay của nàng.

Được quan tâm nhiều