dao-nghia-vo-chong-6

Love- Tranh của danh họa Vũ Cao Đàm.
Kinh ghi: Săn sóc giúp đỡ chồng/ Như mẹ chăm sóc con/ Tài sản chồng cất chứa/ Biết hộ trì gìn giữ/ Hạng người vợ như vậy/ Ðược gọi vợ như mẹ. (Tranh Lê Thị Lựu)

Được quan tâm nhiều