ĐĐ GS Thầy Thích Thiện Thuận Thuyết Pháp – Xin đừng mê tín – 2016 (Rất hay)

  0
  3752

  Mê tín là một cụm từ chỉ những niềm tin trong một mối quan hệ nhân quả siêu nhiên: một trong những sự kiện hay hành động sẽ dẫn đến các sự kiện hay hành động khác mà không có bất kỳ quá trình vật lý nào liên kết hai sự kiện, như chiêm tinh học, điềm báo, phù phép. Mê tín dị đoan mâu thuẫn với khoa học tự nhiên hay phản khoa học.

  Nguồn : Youtube

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here