Dược sư tâm chú – Medicine Buddha Mantra / Thần chú tiêu trừ bệnh tật (Music For Healing)

🕉️ “Tayatha Om… Bekandze Bekandze
Maha Bekandze Randze Samu Gate Soha”

Nguyện trừ bỏ nỗi đau đớn của nhiều bệnh tật trên thân thể, cùng vượt qua được biết bao sự đau khổ bởi vì dính mắc, hận thù, ghen ghét, ham muốn, tham lam và sự thiếu hiểu biết trong tâm hồn.
(To eliminate not only pain of diseases but also help in overcoming the major inner sickness of attachment, hatred, jealousy, desire, greed and ignorance.)

🕉️ Ý Nghĩa Thần Chú Phật Dược Sư 🕉️

“Tayata”: Đi quá giới hạn (ngoài Vòng luân hồi và Niết-bàn)
“Om”: Một từ rất phổ biến gợi lên sức mạnh tinh thần và sự hiện diện tuyệt đối.
“Bekandze Bekandze”: Gọi Phật Dược Sư hai lần
“Maha Bekandze”: Đại đức Phật Dược Sư
“Randza Samungate”: Hoàn toàn giải phóng hoặc đánh thức
“Soha”: Hòa tan trong tôi

🕉️ Nguyện cho nhiều chúng sinh bị bệnh, nhanh chóng được giải thoát khỏi bệnh tật. Và có thể tất cả các bệnh tật của chúng sinh không bao giờ nảy sinh nữa.

🕉️ Đức Phật Dược Sư nổi tiếng không chỉ vì khả năng chữa nhiều bệnh ngay cả ung thư, mà còn khả năng tịnh hóa những nghiệp xấu trong quá khứ, khả năng của ông giúp đỡ chúng ta trên con đường dẫn đến sự giác ngộ.

🕉️ “Bekandze” có nghĩa là loại bỏ đau đớn, “maha bekandze” có nghĩa là loại bỏ mọi cơn đau. Một giải thích về ý nghĩa của bekandze đầu tiên là nó đề cập đến việc loại bỏ những đau khổ thực sự, không chỉ của bệnh tật mà tất cả các vấn đề gây ra đau khổ. Nó loại bỏ được nỗi đau của cái chết và sự tái sinh do nghiệp chướng và những tư tưởng phiền não.
Câu chú đầu tiên loại bỏ tất cả các vấn đề về cơ thể và tinh thần, kể cả tuổi già và bệnh tật.

🕉️ MEDICINE BUDDHA MANTRA – BHAISAJYAGRIM MANTRA
“tadyatha om bhaisajye bhaisajya bhaisajya samudgate svaha”

⏺️ Thực hiện: phòng thu Wings
– Fanpage: https://www.facebook.com/phongthuwings
– Hotline: 0889998488
– Websitte: wings.com.vn
– Youtube: http://pesc.pw/HDJTP

⏺️ Nghệ thuật Phật giáo
– Fanpage: https://www.facebook.com/NTPG.VN
– Hotline: 0339498488
– Websitte: nghethuatphatgiao.org
– Youtube: http://a0.pise.pw/38entb

#phatduocsu #thanchu #nhacphatgiao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *