Giải nghĩa từng từ trong Thần chú PHẬT THÍCH CA MÂU NI | Tạo phước lành, làm sạch phiền não

Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni có thể được coi là tinh túy của Đức Phật, bản chất của sự giác ngộ của Ngài.

* Thần chú:
Om Muni Muni Maha Muniye Soha
(oṃ muni muni mahāmuniye svāhā)

Hoặc:
Oṃ muni muni mahāmuni śākyamuni svāhā

– OM: Phản chiếu nhận thức về vũ trụ xung quanh. Nó được sử dụng khi bắt đầu trong nhiều thần chú và có thể được coi là mở ra cho sự thật về điều gì sắp xảy ra.
– MUNI: hiền nhân hay người khôn ngoan.
– MAHA: có ý nghĩa tuyệt vời.
– SAKYAMUNI: tên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
– SOHA: lời chúc mừng.

Riêng Đức Lama Zopa Rinpoche cũng đã giải thích ý nghĩa Thần chú theo cách dễ hiểu hơn:

TAYATHA: Om Muni Muni Maha Muniye Soha

– TAYATHA: Có nghĩa là như thế
– OM: Tất cả tri thức về ba thân thể của một vị Phật và của cơ thể Thiêng liêng của Đức Phật. Hiểu biết về hai con đường giác ngộ (Phương pháp và Trí tuệ), và của hai chân lý (tuyệt đối và tương đối) có chứa tất cả sự tồn tại trong đó.
– MUNI: Kiểm soát sự đau khổ của ba cõi thấp và về quan niệm sai lầm về bản ngã hiện hữu.
– MUNI: Kiểm soát đau khổ của tất cả chúng sinh trong 6 cõi luân hồi và trên những tư tưởng tự ái ân.
– MAHA MUNIYE: Kiểm soát những đau khổ gây ra bởi ảo tưởng tinh tế và qua tâm trí nhị nguyên.
– SOHA: Để tâm trí tiếp nhận, hấp thụ và giữ các phước lành của thần chú.

0:00 Giới thiệu
0:30 Ý Nghĩa Thần chú
2:23 Giải nghĩa Thần chú
3:36 Tụng niệm Thần chú và những lợi lạc đạt được

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

#Phật #ThíchCa #ThầnChú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *