Khai thị trích đoạn chọn lọc Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không (Rất mới nên nghe)

  0
  1796

  Trích lục các bài giảng kí của Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không
  Thực hiện: : Thính Pháp Âm
  “Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp.
  Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài.
  Lấy từ bi lợi ích xã hội.
  Lấy chân thành phát triển giao lưu.
  Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.” – Tịnh Không Ân Sư

  Vì sao niệm Phật lại vui

  Tất cả chỉ là ảo mộng

  Sự thù thắng lạy Phật

  Cảm ứng hào quang đạo tràng

  16 chữ này hại chúng ta

  4 Loại nhân duyên phải đầy đủ

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here