LOẠI BỎ ĐAU ĐỚN, GIẢI THOÁT KHỎI BỆNH TẬT | Thần chú DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG NHƯ LAI

Nguyện cho nhiều chúng sinh bị bệnh, nhanh chóng được giải thoát khỏi bệnh tật.
Và có thể tất cả các bệnh tật của chúng sinh không bao giờ nảy sinh nữa.

Nam Mô DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG NHƯ LAI

* Thần chú phiên bản dài:
OM Namo Bhagawate Bhaishjaya Guru
Vaidurya Prabha Rajaya Tathagataya
Arhate Samyaksam Buddhaya Teyatha
Om Bekhajye Bekhajye Maha Bekhajye
Bekhajye Rajaya Samudgate
Svaha

* Thần chú phiên bản ngắn:
Tayata
Om Bekandze Bekandze
Maha Bekandze
Radza Samudgate Soha

• Tayata: Đi quá giới hạn (ngoài Vòng luân hồi và Niết bàn)
• Om: gợi lên sức mạnh tinh thần và sự hiện diện tuyệt đối.
• Bekandze Bekandze: Gọi Phật Dược Sư hai lần
• Maha Bekandze: Đại đức Phật Dược Sư
• Randza Samungate: Hoàn toàn giải phóng hoặc đánh thức
• Soha: Hòa tan trong tôi

0:00 Giới thiệu Chú Phật Dược Sư
0:25 Các phiên bản Thần Chú Phật Dược Sư
1:48 Giải nghĩa từng từ trong Thần Chú
2:23 Ý nghĩa Thần Chú
4:36 Lợi ích khi tụng niệm Thần Chú

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

#Phật #DượcSư #Bekandze

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *