LỤC ĐẠO LUÂN HỒI trong đạo Phật | SÁU CÕI TÁI SINH trong Phật giáo

Lục đạo luân hồi (Sáu cõi tái sinh), tiếng Phạn: Kamadhatu, là thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ về những con đường mà chúng sinh sẽ tái sinh vào sau khi chết. 6 cõi luân hồi bao gồm:

Cõi Trời (tiếng Phạn: Deva)
Cõi Thần (tiếng Phạn: Asura)
Cõi Người (tiếng Phạn: Manussa)
Cõi Súc Sinh (tiếng Phạn: Tiracchanayoni)
Cõi Ngạ Quỷ (tiếng Phạn: Petta)
Cõi Địa Ngục (tiếng Phạn: Niraya)

Những chúng sinh đã chứng quả A-la-hán thì sẽ không phải luân hồi sau khi chết nữa.

Mặc dù được gọi là sáu cõi luân hồi nhưng thực chất chỉ có bốn cảnh giới sống.
Những chúng sinh ở cõi Trời và cõi Atula (Asura) sống cùng một cảnh giới.
Những chúng sinh ở cõi Người và chúng sinh ở cõi Súc Sinh sống cùng một cảnh giới (con người vẫn đang sống chung với các loài động vật mặc dù con người thuộc cõi Người, động vật thuộc cõi Súc Sinh).

0:00 Lục đạo luân hồi là gì
6:26 Cõi Trời
8:29 Cõi Thần
9:52 Cõi Ngạ Quỷ
11:03 Cõi Địa Ngục
12:58 Cõi Súc Sinh
13:53 Cõi Người

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *