Nhạc thần chú “Om Mani Padme Hum” tiếng Tây Tạng (Hơn 2 giờ)

Lục Tự Đại Minh chú của Quán Thế Âm Bồ Tát
OM MANI PADME HUM
(Đọc là: Ôm Ma-ni Pê-mê Hung)
Pro. by Nghệ thuật Phật giáo

Thần chú Sáu Âm này là tinh tuý của tâm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao quý, người luôn dõi theo chúng sinh trong sáu cõi với lòng từ bi. Vì thế, tụng chú này sẽ giải thoát các chúng sinh khỏi luân hồi.
➤Theo dõi kênh youtube Nghệ thuật Phật giáo: https://www.youtube.com/channel/UCf2h…​

➤ Tự học chú Đại Bi tiếng Phạn: https://www.youtube.com/watch?v=w_gn3…​
➤ Âm nhạc Phật giáo: https://www.youtube.com/watch?v=dskxY…​
➤ Thần chú Phật giáo: https://www.youtube.com/watch?v=w_gn3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *