Nhạc thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu – vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ (1 giờ)

Nhạc thiền: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Z1RcbDyRjnPurglwR_CMv08DgD_oa_g
Kênh truyền thông trực thuộc Tu viện Tường Vân (Trụ trì Thầy Thích Phước Tiến).
➤➤ Nhạc thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu (Green Tara Mantra) 綠度母 (多羅菩薩) 心咒

Tụng thần chú của Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu sẽ giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ, bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại, cũng như tăng trưởng những ước nguyện một cách nhanh chóng.
🙏 Âm thanh của thần chú Green Tara khi nhất tâm trì niệm sẽ giúp chúng ta giải thoát khỏi 8 nỗi sợ hãi của vô minh: Tham – Sân – Si – Mạn – Nghi – Ác – Trược – Tà kiến 🙏

▪️Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu (Green Tara Mantra): Om Tare Tuttare Ture Svaha

Thần Chú này do Kim Cang Đa-la Bồ-tát, tức là một hoá thân của Đức Quán thế âm Bồ-tát tuyên nói: “Đây là Vua của hết thảy mọi Chơn Ngôn khác và được ban cho rất nhiều oai lực thần thông vĩ đại.

Người nào hay trì tụng Chơn Ngôn này thì được mười Phương Chư Như Lai tán thán, cúng dường và tôn trọng cùng thương yêu kẻ đó như là con đẻ của mình (KINH SADHANAMALA).

Người tu Chơn Ngôn trì tụng lâu ngày Thần Chú này sẽ được thể nhập làm một với Đức Phật Mẫu Tara, tượng trưng bằng Thánh tự ‘TÂM’ màu vàng chói lọi. Kẻ đó sẽ chứng được tám loại thần thông siêu việt thế gian và các quyền năng thông thường khác sẽ đến với kẻ đó như là một điều xác thực hiển nhiên.

Việc trì tụng thần chú mười âm của Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara (OM TARE TUTTARE TURE SVAHA) giúp cho mọi sợ hãi của bạn được lắng diệu và mong cầu của bạn được thoả mãn.

Câu tâm chú dịch nghĩa:
“Om”: Đại diện cho sự giác ngộ về thân, ngữ (khẩu) và ý.
“Tare”: Giải thoát khỏi luân hồi.
“Tutare”: Giải thoát bạn khỏi tám nỗi sợ hãi xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, tham, sân, kiêu ngạo, ghen gét, tham lam, nghi ngờ và tà kiến.
“Ture”: Giải phóng khỏi khổ đau, giải thoát chúng ta khỏi các nguyên nhân sự thực làm rối loạn suy nghĩ, làm ta đau khổ thực sự.
“Soha”: Thiết lạp cội gốc của con đường trong trái tim của con đường tròn trái tim của bạn.
————————
In Tibet “Om Tare Tuttare Ture Soha”
In Sanskrit “Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā”

Tibetan culture, and some others, green is
considered to include all the other colors.

The practice of Green Tara helps to overcome fear and anxiety, but devotees also believe that she can grant wishes, eliminate suffering of all kinds and bring happiness.

When called upon, she instantaneously saves us from eight specific calamities. (Another lineage describes 16.) The First Dalai Lama lists the 8, and interprets them as representative of corresponding defects, flaws, or obscurations: 1) lions and pride 2) wild elephants and delusions 3) forest fires and hatred 4) snakes and envy 5) robbers and fanatical views 6) prisons and avarice 7) floods and lust 8) demons and doubt.

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

OM represents Tara’s sacred body, speech and mind.

TARE means liberating from all discontent.

TUTTARE means liberating from the eight fears, the external dangers, but mainly from the internal dangers, the delusions.

TURE means liberating from duality; it shows the true cessation of confusion.

SOHA means “may the meaning of the mantra take root in my mind.”

According to Tibetan Buddhism’s beliefs, this mantra can not only eliminate diseases, troubles, disasters and karma, but will also bring believers blessings, longer life and even the wisdom to transcend one’s circle of reincarnation.

Nhạc thần chú Tara Xanh ver.2: https://youtu.be/BZJoJpgtzk8

⏺️ Nghệ thuật Phật giáo
– Fanpage: https://www.facebook.com/NTPG.VN
– Hotline: 0339498488

Video có sử dụng file audio của Nhân Duyên Tâm (do ca sĩ Phương Nguyên thể hiện) (Đã liên hệ và xin phép được sử dụng):
🌐 Website: http://www.nhanduyentam.org
👍 Fanpage: https://www.facebook.com/nhanduyentam
📺 Channel: https://www.youtube.com/nhanduyentam

Mọi vấn đề liên quan đến liên quan đến bản quyền xin vui lòng liên hệ: 088.999.8488 hoặc email: nghethuatphatgiao.org@gmail.com, bài sẽ được gỡ sau 24h để tránh ảnh hưởng xấu đến Kênh. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ!

#greentara
#thanchu
#nghethuatphatgiao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *