NÚI TU DI và TỨ ĐẠI BỘ CHÂU – Phần 2 | Tứ Châu Thiên Hạ, minh họa và dẫn chứng

Theo khoa cổ vũ trụ học Phật Giáo, và theo vũ trụ quan Ấn Độ xưa, có bốn châu trong thế giới Ta Bà, tứ hướng xung quanh núi Tu Di.

Trong thế giới Tu Di (vũ trụ chứa trái đất của chúng ta) có 4 châu, có y báo và chánh báo riêng biệt:

– Bắc Câu Lô Châu (Uttarakuru) 0:43
– Đông Thắng Thần Châu (Purvavideha) 2:53
– Tây Ngưu Hóa Châu (Aparagodaniya) 4:09
– Nam Thiệm Bộ Châu (Jambudvipa) 5:07

0:00 Tứ Châu Thiên Hạ
13:47 Ảnh dụ trong kinh điển
12:20 Lời kết

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

#phật #thếgiới #núitudi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *