Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng – Điều kiện để đến Thế giới cực lạc

0
498Điều kiện để đến Thế giới cực lạc – Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng
Mỗi niệm chân thành mỗi niệm thông
Tịch lặng cảm ứng tịch lặng trung
Cho đến non cao nước cùng tận
Rong chơi pháp giới khắp đông tây.
A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di
Hám mục trừng thanh tứ đại hải,
Quang trung hoá Phật vô số ức
Hoá Bồ tát chúng diệt vô biên
Bốn tám lời nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nguồn Video Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng – Điều kiện để đến Thế giới cực lạc | Tại Youtube

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here