Pháp Thoại 卐 Hướng Về Tương Lai 卐 HT Thích Trí Quảng

  0
  620  Pháp Thoại 卐 Hướng Về Tương Lai 卐 HT Thích Trí Quảng

  Hòa thượng Thích Trí Quảng: tốt nghiệp Tiến sĩ Phật Học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nhật Bản. Từ khi

  trở về Việt Nam từ năm 1973-1975, Hòa thượng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bổ

  nhiệm là Tổng vụ trưởng Tổng Vụ phiên dịch và trước tác GHPGVNTN….

  ———————————————–
  ► ► ► Nghe Toàn Bộ Các Bài Pháp Thoại của Hòa Thượng Thích Trí Quảng : https://www.youtube.com/watch?v=5iL8c5roHb4&list=PLEis3g-0A_LJ58FpPGBP8Ftee4MeTla3d
  ► ► ► Đăng Ký kênh tại đây : https://goo.gl/WdT1t6

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Nguồn Video Tại Youtube

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here