Sách Nói Phật Giáo – Hiểu Sâu Về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo (Nên Nghe)

0
938Hiểu Sâu Về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo

Con đường cao thượng hàng đầu
Là “Bát Chánh Đạo” nhiệm mầu biết bao,
Bốn điều chân lý tối cao
Là “Tứ Diệu Đế” dễ nào sánh ngang,
Không còn luyến ái vấn vương
Là điều cao thượng thơm hương Niết Bàn,
Trong loài động vật hai chân
Thì Đấng Toàn Giác vô ngần tối cao.

Nguồn Video Sách Nói Phật Giáo – Hiểu Sâu Về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo (Nên Nghe) | Tại Youtube

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here