Ai Có Duyên Nghe Kinh Này Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn Gặp Nhiều May Mắn,Không Đau ốm Khỏe Mạnh || Sự Nhiệm Màu Của Chú Đại Bi

Nếu quý vị đang chịu khổ sở, thì chỉ cần liên tục Nhất tâm niệm “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”, tất quý vị sẽ được “gặp rủi hóa may” và mọi sự được thuận lợi
Xem thêm : Hướng dẫn cách tụng trì Chú Đại Bi ngắn gọn Tại đây

Chỉ cần viết 6 chữ “NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT” vào phần nhận xét bên dưới bài giảng sau khi bạn xem thuyết pháp xong, dần tích lũy hằng ngày. Chúng tôi chúc bạn được nhiều may mắn & hạnh phúc.

27 BÌNH LUẬN

  1. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here