Tất cả về ĐỨC PHẬT KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA và lợi lạc của Chân Ngôn Trăm Âm

Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa là một vị Phật chủ về Tịnh hóa là Báo thân Phật. Ngài được coi là vị Phật quyền uy nhất trong tất cả chư Phật chư Bồ Tát.

Kinh điển có nhắc đến Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát là Kinh Đại Nhật và Kim Cang Đảnh. Trong chương đầu tiên của Kinh Đại Nhật – Vajrasattva là thượng thủ của những vị đến viếng Đại Nhật Như Lai để học Pháp.

THẦN CHÚ TRĂM ÂM:
Om Benza sato samaya
manu palaya
Benza sato tenopa
Tishtha dridho mebhawa
Su tokhayo mebhawa
Su pokhayo mebhawa
Anu rakto mebhawa
Sarva siddhi mepra yatsa
Sarva karma sutsame
Tsittam shriyam kuru hung
Bhagawan sarva tathagata benza mame muntsa
Benza bhawa maha samaya sattva, ah

0:00 Phật Kim Cương Tát Đỏa
2:30 Hình tướng
3:27 Ý nghĩa Chày và Linh Kim Cang
5:47 Sự tích
7:35 Danh hiệu
8:10 Thệ Nguyện
10:05 Quán tưởng
13:30 Chân Ngôn Trăm Âm
7:12 Ý nghĩa Chân Ngôn
18:10 Lưu ý khi tụng niệm

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *