THẦN CHÚ UY LỰC NHẤT TRONG PHẬT GIÁO | LĂNG NGHIÊM CHÚ – Ý nghĩa – nguồn gốc

Chú Lăng Nghiêm (tiếng phạn: Shurangama Mantra) là một thần chú dài và lâu đời của Phật giáo Trung Quốc , Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mặc dù tương đối chưa được biết đến ở Tây Tạng hiện đại, nhưng có một vài bản văn của Chú Lăng Nghiêm trong kinh điển Phật giáo Kim Cương Thừa. Nó liên quan đến trường phái Tangmi và Shingon.

Từ “Thủ Lăng Nghiêm” được dịch là “Đại Định Kiên cố”. Có nghĩa là Phật tánh, bản thể chơn tâm sẵn có của tất cả chúng sanh mà các trường phái Phật giáo đều nhắc đến.

Nó rộng lớn bao trùm khắp vũ trụ nên gọi là “Đại”. Phật tánh, bản chất nguyên thủy của chúng sanh vốn thanh tịnh từ xưa đến nay nên gọi là “Định”, không bị chi phối, biến dịch theo lý vô thường nên gọi là “Kiên cố”.

Do đó, thần Chú Lăng Nghiêm hay Thủ Lăng Nghiêm được đọc tụng để hướng tâm về bản chất “Đại Định Kiên cố” này.

0:00 Nguồn gốc
3:07 Ý nghĩa và Lợi ích khi trì tụng
9:13 Lăng Nghiêm Chú

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

#Phật #LăngNghiêm #ThầnChú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *