Wings healing – Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh (The Heart Sutra Mantra) – Instrumental Music

Đọc theo: Tadyatha Om: Gate, Gate, Pāragate, Pārasaṃgate, Bodhi Svāhā ▶️ Cách đọc Nhạc Thần chú[....]

Nhạc Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh (The Heart Sutra Mantra) – Tiếng Phạn

▶️ Đạo ca Phật giáo Việt Nam (chào cờ): https://youtu.be/p--p0Idq3_Q Nhạc Thần chú Bát Nhã[....]

Dược Sư Thần Chú – Medicine Buddha Chanting (Tần số 285Hz) – Best Healing Mantra Meditation

🕉️ 285Hz Music Âm thanh ở tần số 285 Hz rất hữu hiệu trong việc[....]

Chú Đại Bi Tây Tạng (Avalokitesvara Mantra) – Quán Âm Thập Nhất Diện (có lời để tụng theo)

Chú Đại Bi Tây Tạng (Avalokitesvara Mantra) - Quán Âm Thập Nhất Diện Thể hiện Tinna[....]

Nhạc thần chú “Om Mani Padme Hum” tiếng Tây Tạng (Hơn 2 giờ)

Lục Tự Đại Minh chú của Quán Thế Âm Bồ Tát OM MANI PADME HUM (Đọc[....]

Nhạc thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu – vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ (2 giờ) – Green Tara Mantra

▶️ Đạo ca Phật giáo Việt Nam (chào cờ): https://youtu.be/p--p0Idq3_Q Kênh truyền thông trực thuộc Tu[....]

Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát – Thần chú tiêu trừ nghiệp chướng (Mantra)

🕉️ Oṃ Ha Ha Ha Vismaye Svāhā – Om Ha Ha Ha Win Sam Mo[....]

Om Mani Padme Hum Mantra Original | Thần chú giải nạn chướng, trị liệu bệnh tật, an thần, dễ ngủ

Om Mani Padme Hum: Câu thần chú vi diệu mà Đức Phật mất 1.000 kiếp[....]

Thần chú khai mở trí tuệ – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjushri mantra) / NTPG

▶️ Đạo ca Phật giáo Việt Nam (chào cờ): https://youtu.be/p--p0Idq3_Q Thần chú khai mở trí tuệ[....]

Dược sư tâm chú – Medicine Buddha Mantra / Thần chú tiêu trừ bệnh tật (Music For Healing)

🕉️ "Tayatha Om... Bekandze Bekandze Maha Bekandze Randze Samu Gate Soha" Nguyện trừ bỏ nỗi đau đớn[....]