Thầy Thích Huệ Duyên -Tụng Con Thuyền Đại Đạo

0
812Mời quý phật tử cùng lắng lòng nghe nghe Thầy Thích Huệ Duyên Tụng Con Thuyền Đại Đạo
+ Nghe toàn bộ danh sách Thầy Thích Huệ Duyên Tụng Kinh: https://www.youtube.com/watch?v=07ZRtdFOD3I&list=PLEis3g-0A_LISdH7I4aOvzweOkATIN2Nw
+ Mời quý phật tử Đăng ký theo dõi kênh : http://goo.gl/Q7CMz4

Nguồn Video Thầy Thích Huệ Duyên -Tụng Con Thuyền Đại Đạo | Tại Youtube

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here