Thầy Thích Huệ Duyên – Tụng Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

0
675

Mời quý phật tử cùng lắng lòng nghe nghe Thầy Thích Huệ Duyên Tụng Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm
+ Nghe toàn bộ danh sách Thầy Thích Huệ Duyên Tụng Kinh:https://www.youtube.com/watch?v=07ZRtdFOD3I&list=PLEis3g-0A_LISdH7I4aOvzweOkATIN2Nw
+ Mời quý phật tử Đăng ký theo dõi kênh : http://goo.gl/Q7CMz4

Nguồn Video Thầy Thích Huệ Duyên – Tụng Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm | Tại Youtube

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here