Thuyết Pháp Thầy Thích Thiện Thuận Mới Nhất 2015 – Bài Pháp Sám Hối Rất Hay và Ý Nghĩa

  0
  467

  [videojs youtube=”https://www.youtube.com/watch?v=WUIxG1PcF98″]

  Bài pháp Sám Hối do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng

  Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con đã gây tạo trong kiếp sống hiện tại.

  Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội do bởi Tham, Sân, Si, do bởi ngã mạn, vô minh che lấp.

  Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

  (Nên nhớ chi tiết các tội mình đã làm trong những năm tháng quá khứ, nhớ đến những lỗi lầm trong thời gian hiện tại, rồi hướng tâm lên chư Phật, lên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xin chứng minh cho lòng thành Sám Hối của mình để từ nay xin thành tâm tu học, cầu nguyện xin được thoát khỏi sinh tử luân hồi.

  Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con.
  —————————–
  ————
  + Nghe toàn bộ các bài giảng của thầy Thích Thiện Thuận Tại đây : https://www.youtube.com/watch?v=0Bz1z3T78lE&list=PLEis3g-0A_LI1Zl-aQkszSn7mWvpsSZad
  + Đăng ký theo dõi kênh tại : http://goo.gl/WdT1t6

  Nguồn Video Tại Youtube

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here