Thuyet Phap – Thầy Thích Thiện Thuận Mới Nhất 2015 – Tịnh Tâm (Nghe Rất Tuyệt Vời)

  0
  534

  [videojs youtube=”https://www.youtube.com/watch?v=x7VOmgMRNy0″]

  Mong Quý Phật Tử lắng lòng nghe : Bài Thuyet Phap Tịnh Tâm rất hay và ý nghĩa của Thầy Thích Thiện Thuận – Tịnh Tâm (Rất Tuyệt Vời)
  ————————————————-
  Tịnh tâm là hỷ xả
  Tịnh tâm là hỷ xả,
  là buông bỏ tất cả
  để thường sống an vui
  và trọn vẹn bao la.

  Tịnh tâm là buông bỏ
  tất cả mọi âu lo
  để thường sống trọn vẹn
  tuyệt vời như là gió.

  Tịnh tâm trong vô niệm
  để luôn sống tỉnh điềm
  và muôn thuở tươi mát
  như hoa sen vô nhiễm.

  Tịnh tâm trong an lạc,
  cho đời luôn tươi mát
  để thường giúp muôn lòai
  vui sống tròn vô tác.

  Vô tác là hồn nhiên,
  là vui sống thần tiên
  để cho niềm hạnh phúc
  muôn thuở thành miên viễn.

  Tịnh tâm trong Chơn lý
  để luôn sống hoan-hỷ
  và thường giúp muôn lòai
  vui sống cùng Minh trí.

  Minh trí là trí sáng
  muôn thuở đầy minh quang
  nên thường giúp muôn lòai
  vui sống trọn bình an.

  Chơn lý vốn vô ngôn
  nên vượt thóat dại, khôn
  để thường giúp muôn lòai
  luôn sáng suốt, ôn tồn.

  Vô niệm là Chơn lý
  nên muôn thuở từ bi
  và thường giúp muôn lòai
  luôn sống tròn hoan hỷ.

  Vô niệm là vô ưu
  như trăng sáng mùa Thu
  nên thường giúp muôn lòai
  thóat si mê, hận thù.

  Vô niệm là chơn lạc,
  là sống tròn tươi mát
  nên thường giúp muôn lòai
  như Chư vị Bồ Tát.

  Nguyện thường luôn tịnh tâm
  để sống tròn tươi thắm
  và thường giúp muôn lòai
  vượt thóat bao mê lầm.

  Tịnh tâm trong thanh tịnh,
  trong Nguồn sống tịnh minh
  để thường giúp muôn lòai
  vui sống trọn an bình.

  Tịnh tâm trong Trí huệ
  muôn thuở vẫn tinh nhuệ
  để thường giúp muôn lòai
  vượt thóat mọi si mê.

  Tịnh tâm trong chơn lạc,
  trong Nguồn sống vô tác
  để thường giúp muôn lòai
  luôn sống tròn tươi mát.

  Tam Bảo là Nguồn sống
  luôn mầu nhiệm, linh động
  nên thường giúp muôn lòai
  vui sống tròn sạch trong.

  Nguyện Tam Bảo mười phương
  thường soi sáng, chỉ đường
  và thường giúp muôn lòai
  luôn sống tròn cao thượng.

  Nguyện Từ Phụ Di Đà
  thường hộ niệm tất cả
  và luôn giúp muôn lòai
  vui sống trọn an hòa.

  Nguyện ánh sáng Minh trí
  thường soi muôn lối đi
  để thường giúp muôn lòai
  luôn sống tròn hoan-hỷ.

  Nguyện bao công đức lành
  giúp muôn lòai vãng sanh
  cõi Tây Phương Cực Lạc
  muôn thuở vẫn cao thanh…

  Nam-mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo,
  Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
  Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát
  ————
  + Nghe toàn bộ các bài giảng của thầy Thích Thiện Thuận Tại đây : https://www.youtube.com/watch?v=0Bz1z3T78lE&list=PLEis3g-0A_LI1Zl-aQkszSn7mWvpsSZad
  + Đăng ký theo dõi kênh tại : http://goo.gl/WdT1t6

  Nguồn Video Tại Youtube

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here