TỊNH HÓA CHƯỚNG NGẠI GÂY HẠI – Bài cầu nguyện 8 đấng cát tường

Bài cầu nguyện này có tên tiếng Tạng là Tashi Tsekpa.

Đây là phiên bản súc tích của Kinh Những Lời Nói Tốt Lành do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền giảng. Nó được trì tụng để khẩn cầu sự gia hộ của tám vị Phật, tám vị đại Bồ Tát, tám vị Thiên Nữ và tám vị Hộ Pháp.

* * *
OM!
Con xin đảnh lễ chư Phật, Pháp và Tăng đoàn cao quý.
Tất cả chư vị an trụ trong những cảnh giới cát tường khắp mười phương,
Nơi mọi sắc tướng và sự hiện hữu hoàn toàn thanh tịnh, có bản tính toàn thiện tự nhiên.
Mong tất cả mọi việc đều tốt lành với chúng con!

Các Đức Phật:
Nhiên Đăng Vương Phật
Dũng Lực Thành Tựu Phật
Từ Nghiêm Đức Phật
Thiện Danh Xưng Hạnh Phật
Ức Trì Nhất Thiết Quảng Đại Danh Vương Phật
Như Tu Di Sơn Danh Thắng Kiết Tường Phật
Mẫn Chư Chúng Sinh Từ Bi Thánh Danh Phật
Mãn Nguyện Chúng Sinh Hạnh Danh Cát Tường Phật

Con xin đảnh lễ Tám đấng Thiện Thệ
Chỉ cần nghe hồng danh của các Ngài cũng giúp chúng con tăng trưởng sự cát tường và thành tựu!

Các vị Bồ Tát:
Đức Văn Thù Sư Lợi trẻ trung, Đức Kim Cương Thủ quang vinh,
Đức Quán Thế Âm quyền uy, Đức Bảo trợ Di Lặc từ ái,
Đức Địa Tạng, Đức Trừ Cái Chướng, Đức Hư Không Tạng, và Đức Phổ Hiền cao quý.
Thật trang nhã, các Ngài cầm những biểu tượng là: Hoa sen xanh, Chày kim cương, Hoa sen trắng, cây Naga, Ngọc báu, Mặt trăng, Thanh kiếm và Mặt trời!

Con xin đảnh lễ Tám vị Bồ Tát
Siêu việt trong việc ban cho sự cát tường và thành tựu.

Con xin đảnh lễ Tám vị Thiên nữ Cát tường:
Sắc đẹp, Tràng hoa, Hát ca, Vũ điệu, Bông hoa, Trầm hương, Ánh sáng và Hương thơm!
Các Ngài cầm tám biểu tượng cao quý thù thắng, cúng dường chư Phật ở khắp mười phương và ba thời:
Lọng báu, Cá vàng cát tường thù thắng, Bình thiện lành như ý của Thiên nữ, Hoa sen đỏ thanh tú, Ốc thanh danh, Nơ thịnh vượng vinh quang, Cờ chiến thắng vĩnh cửu và Bánh xe uy quyền.

Xin đảnh lễ những bậc tạo ra niềm hoan hỷ
Chỉ nghĩ tới những phẩm chất tinh túy của các Ngài là đủ để sự thành tựu càng lúc càng tăng trưởng!

Các vị Hộ Pháp:
Maha-brahma, Shiva, Vishnu, và thần Indra ngàn mắt,
Tứ Hộ Vương: Trì Quốc thiên vương, Tăng Trưởng thiên vương, Quảng Mục thiên vương vua của loài rồng, và Đa Văn thiên vương.

Mỗi vị cầm một biểu tượng thiêng liêng: Bánh xe, Đinh ba, Cây thương, Chày kim cương, Đàn tỳ bà, Gươm báu, Bảo tháp, và Cờ chiến thắng!

Con xin đảnh lễ Tám vị Hộ trì thế giới.
Những bậc làm cho sự cát tường và thịnh vượng tăng trưởng trong ba cõi!
Với tất cả các chướng ngại và những ảnh hưởng gây hại đã được bình ổn.

Cầu mong các công việc chúng con đang sắp bắt đầu sẽ không ngừng phát triển viên mãn và thành tựu.
Và mang đến phước báu, thịnh vượng, hạnh phúc và bình an!

( Đọc 3 lần cả bài hoặc 3 lần khổ cuối)
* * *

Xin hồi hướng bất kỳ công đức nào có được nhờ sự biên dịch, đọc tụng nội dung này cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả chúng sinh.

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

#Phật #CátTường #CầuNguyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *