Tổng hợp Sách Nói Phật Giáo Hay Nhất Kể truyện phật giáo – Triết Lý Đời Là Vô Thường (Nên Nghe)

0
1550Nhiều người không dám nói đến vô thường, khổ, vô ngã, không, vì họ sợ sự thật; Đạo Phật trái lại, luôn luôn nói về sự thật, phân tích sự thật, vạch trần sự thật; Đạo Phật nói về “Vô thường, khổ, vô ngã, không”, không phải để than trời trách đất rằng tại sao lại như thế, tại sao không cho “thường hằng (sống mãi), sung sướng, thân bất hoại (không tiêu diệt), luôn luôn hiện hữu”?

Đạo Phật nhận chân sự thật để tìm giải pháp đối phó, chứ không phải ngồi đó mà than khóc như nhiều người hiểu lầm cho rằng Phật giáo “Thụ động (hành động trong khuất phục), yếm thế (chán đời)”; chính những người không hiểu sự thật, khi sự việc xảy ra rồi ngồi đó mà than trời trách đất, khóc than, van xin khẩn cầu, đó mới là thụ động yếm thế.’

Nguồn Video Tổng hợp Sách Nói Phật Giáo Hay Nhất Kể truyện phật giáo – Triết Lý Đời Là Vô Thường (Nên Nghe) | Tại Youtube

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here