Trăn Trở Của Kiếp Người (Rất Hay)卐 HT Thích Trí Quảng 2015

  0
  435  Pháp Thoại 卐 Trăn Trở Của Kiếp Người 卐 HT Thích Trí Quảng

  Hòa thượng Thích Trí Quảng: tốt nghiệp Tiến sĩ Phật Học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nhật Bản. Từ khi

  trở về Việt Nam từ năm 1973-1975, Hòa thượng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bổ

  nhiệm là Tổng vụ trưởng Tổng Vụ phiên dịch và trước tác GHPGVNTN….

  ———————————————–
  ► ► ► Nghe Toàn Bộ Các Bài Pháp Thoại của Hòa Thượng Thích Trí Quảng : https://www.youtube.com/watch?v=5iL8c5roHb4&list=PLEis3g-0A_LJ58FpPGBP8Ftee4MeTla3d
  ► ► ► Đăng Ký kênh tại đây : https://goo.gl/1cH3U0

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Nguồn Video Tại Youtube

  Trăn Trở Của Kiếp Người (Rất Hay)卐 HT Thích Trí Quảng 2015
  Bạn cho mấy sao?

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here