Tất cả về ĐỨC PHẬT KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA và lợi lạc của Chân Ngôn Trăm Âm

Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa là một vị Phật chủ về Tịnh hóa là[....]

Tóm tắt CHÚ LĂNG NGHIÊM dễ hiểu – Phần 02 (Câu 251 đến Hết) – Giải nghĩa từng câu, đơn giản nhất

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng nhất. Vì ấn[....]

Tóm tắt CHÚ LĂNG NGHIÊM dễ hiểu – Phần 01 (Câu 01 đến 250) – Giải nghĩa từng câu, đơn giản nhất

Chú Lăng Nghiêm vốn chẳng có cách gì mà giảng được. Nhưng nếu không giảng[....]

50 GIAI VỊ TU TẬP CỦA MỘT VỊ BỒ TÁT | Từ khởi đầu cho đến khi đạt Chánh Đẳng Chánh Giác

Bồ tát là những vị tu hành đã giác ngộ và không còn bị luật[....]

Lý giải chi tiết 25 THỦ ẤN CỦA ĐỨC PHẬT | Hình tượng, ý nghĩa, cách thức

Quý Phật tử có bao giờ tò mò về những tư thế tay của các[....]

Tất cả về PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ | Hình tướng, hạnh nguyện, thần chú,

Tín ngưỡng thờ cúng tâm linh của Việt Nam không chỉ đẹp về các hình[....]

Những điều thú vị về PHẬT THÍCH CA | Tóm lược về cuộc đời tu đạo của Đức Phật

Trong suốt một đời, Đức Phật không lúc nào xao nhãng mục đích tối thượng[....]

GIẢI NGHĨA TỪNG CÂU CHÚ LĂNG NGHIÊM – Phần 01 | Câu 01 – Câu 60 – Minh họa bằng hình ảnh

Chú Lăng Nghiêm (tiếng phạn: Shurangama Mantra) là một thần chú dài và lâu đời[....]

Tất cả về ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ – Sự tích, ý nghĩa, danh hiệu, thần chú, lưu ý khi thờ phụng

Theo lời dạy của Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà đã thành Phật[....]

Tất cả về ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT – Cuộc đời, ý nghĩa và hạnh nguyện của Ngài

Đại Thế Chí Bồ Tát còn có những tên khác đó là Đắc Đại Thế[....]