Tụng Dược Sư Tâm Chú – Medicine Buddha Chanting – Best Healing Mantra Meditation (2 giờ)

Tụng Dược Sư Tâm Chú – Medicine Buddha Chanting – Best Healing Mantra Meditation
Người tụng: Tinna Tinh

🕉️Tìm hiểu Thần chú Phật Dược Sư
————————-
Thần chú Phật Dược Sư được biết đến là rất mạnh để thanh lọc và chữa lành bệnh tật. Thông thường mọi người nghĩ rằng Phật Dược Sư là để chữa bệnh nhưng không chỉ vậy, nó còn rất mạnh mẽ để thanh lọc những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, loại bỏ mạnh mẽ các vấn đề xấu và nghiệp ác. Đó là lý do tại sao thực hành Thần chú của Đức Phật Dược Sư là điều rất quý báu.

Tụng thần chú này giúp chúng ta loại bỏ nỗi đau của những sự đau khổ thật sự. Câu thần chú không chỉ giúp chúng ta giảm đi nỗi đau về thân xác mà còn giảm đi cả những đau khổ từ trong suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực gây ra.

“Thực hành tụng thần chú của Đức Phật Dược Sư để cầu mong cho tôi (hoặc hoặc những ai mà tôi hồi hướng), và tất cả chúng sinh, thoát khỏi đau đớn, bệnh tật và đau khổ, và nhanh chóng đạt được thành tựu trọn vẹn và giác ngộ hoàn hảo. ”

Understanding Medicine Buddha Mantra
————————-
Medicine Buddha mantra is known to be very powerful for purification and for healing sickness. Normally people think that Medicine Buddha is for healing but it’s not only that, it’s also very powerful for purifying negative thoughts and emotions and very powerful for removing problems and bad karma. Thats why Medicine Buddha Mantra practice is so precious.

Chanting this mantra helps in eliminating the pain of true suffering. This mantra not only helps in reducing physical pain but also the suffering and pain caused by negative thoughts and emotions.
“By this practice of Medicine Buddha, may I (or the being for whom I am practicing), and all beings, be free from pain, disease, and suffering, and quickly achieve complete and perfect enlightenment.”

🕉️ TAYATA, OM BEKADZE BEKADZE
MAHA BEKADZE BEKADZE,
RADZA SAMUNGATE
SOHA
“oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā”.

This is pronounced:

Tie-ya-tar, om beck-and-zay beck-and-zay
ma-ha beck-and-zay beck-and-zay
run-zuh sum-oon-gut-eh
so-ha.

🕉️ Ý Nghĩa Thần Chú Phật Dược Sư 🕉️

“Tayata”: Đi quá giới hạn (ngoài Vòng luân hồi và Niết-bàn)
“Om”: Một từ rất phổ biến gợi lên sức mạnh tinh thần và sự hiện diện tuyệt đối.
“Bekandze Bekandze”: Gọi Phật Dược Sư hai lần
“Maha Bekandze”: Đại đức Phật Dược Sư
“Randza Samungate”: Hoàn toàn giải phóng hoặc đánh thức
“Soha”: Hòa tan trong tôi

🕉️ Nguyện cho nhiều chúng sinh bị bệnh, nhanh chóng được giải thoát khỏi bệnh tật. Và có thể tất cả các bệnh tật của chúng sinh không bao giờ nảy sinh nữa.

🕉️ Đức Phật Dược Sư nổi tiếng không chỉ vì khả năng chữa nhiều bệnh ngay cả ung thư, mà còn khả năng tịnh hóa những nghiệp xấu trong quá khứ, khả năng của ông giúp đỡ chúng ta trên con đường dẫn đến sự giác ngộ.

🕉️ “Bekandze” có nghĩa là loại bỏ đau đớn, “maha bekandze” có nghĩa là loại bỏ mọi cơn đau. Một giải thích về ý nghĩa của bekandze đầu tiên là nó đề cập đến việc loại bỏ những đau khổ thực sự, không chỉ của bệnh tật mà tất cả các vấn đề gây ra đau khổ. Nó loại bỏ được nỗi đau của cái chết và sự tái sinh do nghiệp chướng và những tư tưởng phiền não.
Câu chú đầu tiên loại bỏ tất cả các vấn đề về cơ thể và tinh thần, kể cả tuổi già và bệnh tật.

🕉️ MEDICINE BUDDHA MANTRA – BHAISAJYAGRIM MANTRA
“tadyatha om bhaisajye bhaisajya bhaisajya samudgate svaha”

⏺️ Thực hiện: phòng thu Wings
– Fanpage: https://www.facebook.com/phongthuwings
– Hotline: 0889998488
– Websitte: wings.com.vn
– Youtube: http://pesc.pw/HDJTP

⏺️ Nghệ thuật Phật giáo
– Fanpage: https://www.facebook.com/NTPG.VN
– Hotline: 0339498488
– Websitte: nghethuatphatgiao.us
– Youtube: http://a0.pise.pw/38entb

➤ Tự học chú Đại Bi tiếng Phạn: http://yt3.piee.pw/38t7a7
➤ Âm nhạc Phật giáo: http://yt3.piee.pw/39ldbn
➤ Nhạc Thần chú Phật giáo: http://yt3.piee.pw/39fjnt
➤ Thần chú Phật giáo: http://yt3.piee.pw/38h7pz
➤ Nhạc thiền tĩnh tâm, ngủ ngon, nhạc chữa bệnh: http://yt3.piee.pw/387jp8

#thanchuduocsu #MedicineBuddha #thanchu #wings #nghethuatphatgiao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *