Văn khấn – Hóa vàng | Đốt giấy tiền vàng bạc

Văn khấn hóa vàng Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) - Con kính lạy chín[....]

Văn khấn – Cúng tiễn tổ tiên năm mới

Văn khấn cúng tiễn tổ tiên năm mới Nam mô A di đà Phật (3 lần) Nam[....]

Văn khấn – Cúng mùng 2 Tết

Văn khấn cúng mùng 2 Tết Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) - Con kính[....]

Văn khấn – cúng mùng 1 Tết

Văn khấn cúng mùng 1 Tết Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Kính lạy: Hoàng Thiên,[....]

Văn khấn – giao thừa ngoài trời

Văn khấn giao thừa ngoài trời Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Kính lạy: Con kính[....]

Văn khấn – Giao thừa trong nhà

Văn khấn giao thừa trong nhà Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Nam mô Đương[....]

Văn khấn – Tất niên cuối năm

Văn khấn Tất niên cuối năm Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần). - Con kính[....]

Văn khấn – Rước ông bà tổ tiên về ăn Tết

Văn khấn rước ông bà tổ tiên về ăn Tết Nam mô A di đà Phật[....]

Văn khấn – Rước tổ tiên ngày 30 Tết

Văn khấn rước tổ tiên ngày 30 Tết Hôm nay, ngày.... tháng.... năm... Tại:............................................ Tín chủ con là.....[....]

Văn khấn – bao sái bát hương

Con Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Con Nam mô A Di Đà Phật Con[....]