VÌ SAO BỒ TÁT CƯỠI LINH THÚ? Ý nghĩa linh thú trong Phật giáo

Đa phần chúng ta hay thấy trong các tranh tượng chư vị Bồ Tát hay chư Tiên đều cưỡi trên linh thú, như:

– Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi
– Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cưỡi sư tử
– Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi Đề Thính
– Quán Thế Âm Bồ Tát đứng trên rồng.
Hay ngay cả chư vị La Hán như Hàn Long La Hán, Phục Hổ La Hán, Tọa Lộc La Hán…

Có nhiều người sẽ thắc mắc rằng chư vị ấy đã đắc đạo viên mãn rồi sao còn đọa đày các con Thần Thú ấy làm vật cưỡi chi nữa?! Như thế có phải có điều kỳ quặc, có điều còn chưa thông tuệ hay không?

0:00 Lời mở đầu
1:55 Ý nghĩa của linh thú
5:45 Bồ Tát Quán Thế Âm cưỡi rồng
6:35 Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng
8:15 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử xanh
10:23 Bồ Tát Địa Tăng Vương cưỡi Đề Thính

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

#Phật #BồTát #LinhThú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *