Vu Lan báo hiếu – Tất cả về MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT (Tôn Giả Mục Kiền Liên)

Mục Kiền Liên Bồ tát hay tôn giả Mục Kiền Liên sinh năm 568, mất năm 484 TCN, là người nước Ma Kiệt Đà (Magadha), nay thuộc miền Bắc Ấn Độ. Ngài là một trong mười đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Ngài đã đắc chứng quả A La Hán, là quả vị cuối cùng trong Tứ Thánh Quả, phẩm hiệu của Ngài trong hàng Thanh Viên Đệ tử của Đức Phật là “Thần thông đệ nhất” và được Đức Phật thọ ký danh hiệu “Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật”.

Ngài Mục Kiền Liên tuy hiện thân ở ngôi A La Hán nhưng kỳ thật là bậc Bồ Tát thị hiện làm Thanh Văn, mục đích là để tu Bồ Tát hạnh.

Ngài nổi tiếng trong kinh điển với điển tích Mục Liên Thanh Đề (xuống địa ngục cứu mẹ là bà Thanh Đề) và minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của Định nghiệp.

Trong chương trình kỳ này nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Truyền Thuyết Phật Pháp xin giới thiệu dến quí vị về Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát.

0:00 Lời mở đầu
0:55 Mục Kiền Liên là ai?
2:20 Xuất thân
4:07 Mục Liên Thanh Đề
7:52 Biểu tượng
9:46 Ý nghĩa Hạnh nguyện
12:20 Điển tích
12:52 Thần Thông và Định Nghiệp
13:42 Cứu dòng họ Thích
14:22 Mục Kiền Liên nhập Niết Bàn
17:44 Tích Nhẫn Nhục Độ Sanh
20:33 Độ Liên Hoa Sắc Tôn Giả
25:24 Xin hồi hướng công đức

Giai thoại cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5ikYNl4I7QDRoK5Ytj2zmqW

Cải lương:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gI1tsCsPcr2waA3LDpPa8m

Truyền thuyết Phật pháp:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5gSPeKVFyNAhQY4yqnxKPc9

Việt Nam cổ tự:
https://youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5heQGC-7XTO8F5CpFyrktDg

Địch Công kỳ án:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jDHspB8ZB8J6h977EC5ui8

Quê hương trong mắt tôi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDq8wTYl-x5jxspUA2f0d5lRulCajGWQA

Xin lưu ý:

– Chương trình được sản xuất và bản quyền thuộc về Quỳnh Khang Media.

– Vui lòng không sao chép, reup dưới mọi hình thức.

#Phật #BồTát #VuLan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *